Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Põhiõiguste menetluslikust dimensioonist
Eerik Kergandberg
2003 1, Lk 8 - 13
...kooskõlas KrMK § 1 punktis 4 sätestatuga on vähemalt meie kriminaalmenetluses kohtuvõimul selline menetlust kujundav pädevus olemas......suhtes kriminaalasja kohtueelsel uurimisel (seega kriminaalmenetluses) läbiviidud menetlustoimingu peale halduskohtusse...
Kokkuleplus Saksa ja Eesti kriminaalhoolekandes
Eerik Kergandberg
1997 8, Lk 386 - 399
...karistamist kohtu poolt. T. Weigend luges Saksamaa kriminaalmenetluse kontekstis legaliteediprintsiibi sünnitraumaks asjaolu......sellest, et kuidas siis ikka loogiliselt seletada kriminaalmenetluses samaaegselt kahe, oma olemuselt täiesti vastandlikku...
Plea-bargaining ja lihtmenetlus – kahe süsteemi võrdlus
Olavi Jaggo
1998 1, Lk 30 - 37
...suuri erinevusi. 2. Plea-kauplemine Olemus. USA kriminaalmenetluses on tavaline, et riik ja süüdistatav peavad otstarbekaks......suuri erinevusi. 2. Plea-kauplemine Olemus. USA kriminaalmenetluses on tavaline, et riik ja süüdistatav peavad otstarbekaks...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess
Jaan Ginter
1999 4, Lk 184 - 187
...Eesti põhiseaduse vahel; 2) konflikt CJ ja Eesti kriminaalmenetluse koodeksi vahel; 3) erinevate rahvusvaheliste ja......supranatsionaalsete instrumentide mõju rahvuslikele kriminaalmenetluse normidele. Corpus Juris ja põhiseadus Esmaseks...
Karistusseadustiku süüteomõiste ja deliktistruktuur
Jaan Sootak
2001 7, Lk 447 - 455
...Reform tervikuna teostub siiski alles pärast uue kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmist. Materiaalõiguse reform on......Reform tervikuna teostub siiski alles pärast uue kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmist. Materiaalõiguse reform on...
Väikeste süütegude menetlus: aus menetlus versus kokkuhoid
Andreas Kangur
2001 7, Lk 495 - 500
...õigusemõistmise olemusele lähemale tulla, on abiks kehtiva kriminaalmenetluse koodeksi § 12, mille kohaselt kriminaalasjades mõistab......kriminaalasjades mõistab õigust ainult kohus. Seega kriminaalmenetluses toimub õigusemõistmine ning see tohib seaduse kohaselt...
Riigikohtu lahend Eesti kriminaalmenetlusõiguse allikana
Meris Sillaots
2001 2, Lk 79 - 87
...Eestis võeti 13. mail 1998 vastu seadus, millega kriminaalmenetluse koodeksi §1 sõnastust täiendades loeti Riigikohtu......tähendus.Eestis võeti 13. mail 1998 vastu seadus, millega kriminaalmenetluse koodeksi §1 sõnastust täiendades loeti Riigikohtu...
Oportuniteedi- ehk otstarbekuse printsiip
Tristan Ploom
2000 6, Lk 369 - 376
...kuid kõik tehakse selleks, et vähendada kulutusi ja kriminaalmenetluse läbiviimise aega. Käesoleva artikli eesmärk on......menetluse alustamine on üldse vajalik. Otstarbekuse põhimõte võib kriminaalmenetluses toimida kolmel eri viisil: 1) kriminaalmenetluse...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»