Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseaduslikkuse järelevalve"

Kohtud kui poliitilised institutsioonid
Taavi Annus
2007 9, Lk 599 - 607
...uurimisobjektile. Käesolevas artiklis antaksegi ülevaate põhiseaduslikkuse järelevalve poliitika uurimustest. Autor on seisukohal......sarnaste institutsioonidega. Nende uurijate vaatlusobjekt on põhiseaduslikkuse järelevalve poliitika *4 ehk küsimus sellest,...
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu mõju seadusandjale
Ralf Järvamägi
2006 6, Lk 414 - 422
...tegevuses lähtuma põhiseadusega sätestatud piiridest ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohus on see institutsioon, kes peab need......määrama. Seadusandja seisukohast tähendab see seda, et põhiseaduslikkuse küsimustes ei saa parlament olla enda suhtes lõplik...
Kas vajame uut põhiseadust?
Urmas Reinsalu
2005 3, Lk 147 - 151
...konventsioonide kaudu. Teine põhiseaduse arengutee on põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve kaudu. Kolmandaks võimaluseks......arusaam. Teine põhiseaduse arengutee on Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendite kaudu.Lahendite...
Mida teha põhiseadusega?
Uno Lõhmus
2005 2, Lk 75 - 83
...muudatused või täiendused. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus*6 võimaldab siiski õiguskantsleril...
Õiguskantsler
Madis Ernits
2003 1, Lk 14 - 17
...eksisteerivad paljudes arenenud õiguskorraga riikides põhiseaduslikkuse järelevalve kohtud. Seadusandliku kogu, valitsuse või......õigusfilosoof Robert Alexy õiguskantslerit sisuliselt põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu esimeseks instantsiks.*46  Tõepoolest...
Kohaliku omavalitsuse üldaktide andmise õigus
Signe Männiste
2002 3, Lk 148 - 154
...Põhiseaduslikest printsiipidest tulenevad piirid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asunud seisukohale, et „/......organ, samuti halduskohtumenetluse või Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse korras. = - Määrus on...
Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve
Rait Maruste
1994 10, Lk 242 - 245
...ülimuslikust jõust, mille annab talle vastuvõtmine rahva poolt, on põhiseaduslikkuse järgimine kõigi riigiasutuste ja üksikisikute ülesanne......printsiipi väärtustanud õhtumaa riigid loonud veel põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve eraldiseisva süsteemi. Euroopas...
Ettekanne Põhiseaduse viienda aastapäeva konverentsil
Rait Maruste
1997 9, Lk 438 - 440
...mehhanismidest on kesksed halduskohtumenetluse ja põhiseaduslikkuse järelevalve ehk konstitutsioonilise jurisdiktsiooni......avaliku võimu täitevharu ehk täitevvõimu tegevuse põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse kontrollimiseks. Miks? Just täitevvõim...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»