Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktikale on väga omane rahvusvahelise õiguse lembesus. Autor on arvamusel, et see tunnusjoon, mis on aidanud panna aluse Riigikohtu praktika säravamatele lahenditele, on samal ajal tinginud selle nõrkuse võrreldes teiste riikide põhiseaduskohtute praktikaga. Artiklis selgitatakse, miks autor on sellisel arvamusel ja millest see arvamus on tingitud, ning tehakse mõned ettepanekud selle kohta, kuidas tekkinud kitsaskohti ületada võiks.

Selleks et mõista senise Riigikohtu praktika kitsaskohti, tuleb see paigutada laiemasse konteksti ja vaadelda seda distantsilt. Autor pakub artiklis võimalike kontekstidena välja järgmised kaks: Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuna ning Riigikohus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinenud riigi põhiseaduskohtuna võrreldes teiste samalaadsete riikide (sh üleminekuriikide) põhiseaduskohtutega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse