Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseaduslikkuse järelevalve"

Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda
Madis Ernits
2001 8, Lk 572 - 596
...põhiseaduslike õiguste ja pädevuste realiseerimiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Funktsionaalses tähenduses põhiseaduslikkuse järelevalve......Funktsionaalses tähenduses põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu *2 ülesandeks on lahendada vaidlusi...
«eelmine lehekülg  1  2  3