Menüü

Kokkuvõte

2018. aastal Riigikantselei ja Siseministeeriumi eestvedamisel valminud elanikkonnakaitse kontseptsioon seadis riiklikuks eesmärgiks töötada välja lahendused ravimite kättesaadavuse suurendamiseks kriisiolukorras. Samal aastal valminud riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioonis nähakse varu hoidmise kohustuse seadmist erasektorile kui üht võimalikku lahendust ravimite kättesaadavuse tagamiseks kriisides. Samas mööndakse riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioonis, et esmalt tuleb määrata varu moodustamise eesmärk ja ulatus ning kohustuse subjekt. Tänaseks ei ole eelnevalt nimetatud kontseptsioonides kirjeldatud probleemidele ja ülesannetele leitud lahendust.

Artiklis selgitatakse esmalt lühidalt, kas riigi regulatsioon on piisav ravimite elanikkonnale kättesaadavuse tagamiseks kriisides, et riik suudaks täita Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 lõikest 1 tulenevat kohustust tagada igaühe tervise kaitse, et seeläbi kaitsta põhiseaduse preambulist tulenevat sisemist ja välist rahu. Teiseks uuritakse, kas ravimite varu loomine on ainuke tõhus meede ravimite kättesaadavuse tagamiseks ning kellele ravimituru osalistest on põhiseaduspärane ravimite varu hoidmise kohustust panna.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse