Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Nõukogu poolt 2000. aasta märtsis vastu võetud Lissaboni deklaratsioon seadis eesmärgiks luua Euroopa Liidust aastaks 2010 maailma kõige dünaamilisem ja konkurentsivõimelisem teaduspõhine majanduskeskkond. Selle üheks olulisemaks eelduseks on finantsturgude integreerimine, mis hõlmab muuhulgas liikmesriikide ülevõtmispakkumiste regulatsiooni ühtlustamist. Ligi 20 aastat kestnud keeruliste läbirääkimiste tulemusena võeti 21. aprillil 2004 vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta. Direktiivi peeti oluliseks sammuks Euroopa Liidu finantsturgude integreerimise ja majanduse konkurentsivõime suurendamise suunas. Eesti õigusesse võeti direktiiv üle väärtpaberituru seaduse 19. novembril 2007 jõustunud muudatustega.

Käesolev artikkel otsib vastust küsimusele, kas direktiiv vastuvõetud kujul võimaldab saavutada sellega taotletud eesmärke. Selleks käsitletakse direktiivi olulisemaid sätteid kohustusliku ülevõtmispakkumise, väikeaktsionäride aktsiate ülevõtmise ja väikeaktsionäride väljaostu nõude õiguse ning kaitsemeetmete kohaldamise ja neutraliseerimise kohta; samuti liikmesriikides (sh Eestis) direktiivi ülevõtmise praktikat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse