Menüü

Töösuhtes või muu lepingu täitmisel tehtud leiutise õigusliku reguleerimise probleeme. Kas lepinguvabadus või eraldi seadus?

Autor:
Number 2007/3
Lk 189-198

Kokkuvõte

Tänapäeval tööstusomandi valdkonnas on valitsev olukord, kus leiutis tehakse kas töölepingu või muu lepingu täitmise käigus. Võimalik on ka olukord, kus leiutaja küll ei täida mingit otsest tööülesannet ega lepingut, kuid kasutab oma leiutise väljatöötamiseks näiteks tööandja ressursse (tööaeg, tehnilised seadmed, tööandja oskusteave, vms). Üks võimalus on siirdada see probleem lepinguvabaduse valdkonda ja kehtestada põhimõte, et tööandja või tellija ühelt poolt ja töötaja või täitja teiselt poolt lepivad omavahel ise kokku, kuidas nad lahendavad sellise leiutise loomisel tekkivad probleemid, sealhulgas ka taolise leiutise omandiõiguse küsimuse. Teine võimalus on võtta vastu eraldi sellekohane seadus, mis peaks kujunema eriseaduseks patendiseaduse ja teiste tööstusomandi liikide õiguskaitset reguleerivate seaduste suhtes. Eestis hetkel sellist seadust pole.

Selleks et otsustada Eestis eriseaduse loomise ja jõustamise kasuks, annab autor ülevaate Eestis praegu kehtivast regilatsioonist ning vaatleb Skandinaavia riikide ja Saksamaa sellealaseid seadusi. Autor peatub kolmel küsimuste kompleksil: leiutiste ring, mis allub mujal riikides sellisele eriregulatsioonile, tööandja ja töötaja toimingud lepingu täitmise käigus loodud leiutise sünni korral ja sellise leiutise autori töö varalise hüvitamise küsimused. Eraldi käsitletakse küsimust, kas ülikoolides loodud leiutised vajavad Eestis eriregulatsiooni iseseisva seaduse näol.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse