Menüü

Tarbijalepingute kohtualluvuse probleemid Brüsseli I määruses: milliste ohtudega peavad arvestama oma kaupu või teenuseid piiriüleselt pakkuvad ettevõtjad?

Autor:
Number 2014/2
Lk 127-134

Kokkuvõte

Kui tarbija soovib esitada tarbijalepingust tuleneva hagi Euroopa Liidus asuva ettevõtja vastu, määratakse selle vaidluse lahendamise kohtualluvus Brüsseli I määruse kohaselt. Lisaks traditsioonilisele kostja asukohajärgsele kohtualluvusele saab tarbija määruses sätestatud juhtudel kasutada talle oluliselt soodsamat võimalust ja esitada hagi oma elukohariigis. Neil juhtudel saab ka ettevõtja tarbija vastu hagi esitada üksnes selles riigis, kus on tarbija elukoht. Ettevõtja jaoks tähendab selline tarbijat kaitsev kohtualluvuse reeglistik loomulikult märkimisväärseid riske seoses võõras õigusruumis ja sageli ka geograafiliselt kaugel toimuva kohtumenetlusega.

Käesolevas artiklis keskendutakse eelkõige küsimusele, millal võib ühes liikmesriigis elav tarbija, kes on ostnud kauba või saanud teenuse teises liikmesriigis asuvalt ettevõtjalt, esitada ettevõtja vastu hagi oma elukohariigi kohtusse. Ettevõtja poole pealt vaadatuna tähendab see küsimist selle järele, millal peab ettevõtja, kes ei soovi tegutseda mitte üksnes riigisisesel turul, vaid olla atraktiivne ka teistest riikidest pärit klientide jaoks, arvestama võimalusega, et tema vastu esitatakse hagi tarbija elukohariigi, s.t välisriigi kohtusse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse