Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "aktsiaselts"

Euroopa Ühenduse õiguse mõju kuldaktsiatele Eestis
Ivan Kuznetsov
2005 6, Lk 396 - 404
...vahetusvõlakirjade väljalaskmine. Nimetatud küsimustes sai aktsiaseltsi üldkoosolekul otsuse vastu võtta ainult juhul, kui......äriühingu poolt. Äriseadustiku (ÄS) § 237 lõige 1 sätestab, et aktsiaselts võib välja lasta hääleõiguseta aktsiaid, mis annavad...
Äriseadustiku üldsätted
Villu Kõve
1995 4, Lk 135 - 136
...sätestatud äriühinguid: täis-, usaldus- ja osaühinguid, aktsiaseltse ning tulundusühistuid. Loetletust üksnes tulundusühistu......vastuta ning mis peaks suures osas asendama seniseid aktsiaseltse. Võrreldes täis- ja usaldusühinguga, on osaühingu puhul...
Äriseadustiku üldsätted
Villu Kõve
1995 4, Lk 135 - 136
...sätestatud äriühinguid: täis-, usaldus- ja osaühinguid, aktsiaseltse ning tulundusühistuid. Loetletust üksnes tulundusühistu......vastuta ning mis peaks suures osas asendama seniseid aktsiaseltse. Võrreldes täis- ja usaldusühinguga, on osaühingu puhul...
Osaühingu ja aktsiaseltsi lõpetamine
Margit Vutt
1995 4, Lk 158 - 160
...näeb ette lõpetamise alused nii osaühingule kui ka aktsiaseltsile. Nii on osaühing võimalik lõpetada osanike otsusega......Nii on osaühing võimalik lõpetada osanike otsusega, aktsiaselts aga üldkoosoleku otsusega. Osaühing ja aktsiaselts...
Laenukapitali ja omakapitali kaasamine investoritelt
Raino Paron
1996 10, Lk 525 - 528
...äriühingule ja selle omanike (edaspidi on kasutatud aktsiaseltsi näidet) poolt teenitavale tulule olla erinevad. Iga......äriühingule ja selle omanike (edaspidi on kasutatud aktsiaseltsi näidet) poolt teenitavale tulule olla erinevad. Käesolev...
Insider Dealing
Lembit Olev, Sander Zibo
1997 8, Lk 404 - 408
Eestis ei ole insaidkauplemise üle õiguskirjanduses eriti palju diskuteeritud. Samas on mitmeid juhtumeid, kus insaidkauplemist on kahtlustatud ja teatud isikutele ette heidetud. On juhuseid, kus seda on ...
Nõudeõiguste ja võlgade üleminek seaduse alusel
Liina Pohlak
1997 3, Lk 110 - 114
...pärandajale kuulusid. Tulenevalt ÄS §-st 232 võib, juhul kui aktsiaseltsi põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, nimelist......kasutusvaldusega läheb kasutusvaldajale üle õigus osaleda aktsiaseltsi kasumi jaotamisel – toimub õiguste üleminek seaduse...
Aktsiaseltsi vähemusaktsionäride kaitse probleeme
Martti Kalaus
1998 6, Lk 285 - 288
...aktsionäridel olla erinev arusaam sellest, mis on aktsiaseltsile kõige kasulikum. Teiseks võib põhjuseks olla enamuse......tagaks ühelt poolt enamusele võimaluse võtta vastu aktsiaseltsi normaalseks tegevuseks ja arenguks vajalikke otsuseid...
Aktsiate eest tasumine
Andres Vutt
1999 5, Lk 214 - 222
...direktiivi nõue on kehtestatud samaselt ka Saksamaal (aktsiaseltsiseaduse*3 § 9 lg 1; Edaspidi AktG), Rootsis (aktsiaseltsiseaduse*4......1; Edaspidi AktG), Rootsis (aktsiaseltsiseaduse*4 2 ptk § 2 lg 1; Edaspidi ABL), Hollandis...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»