Menüü

Kokkuvõte

Alates käesoleva aasta 10. septembrist on Riigikogu menetluses Vabariigi Valitsuse algatatud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu.

Käesolevas artiklis on keskendutud ühele korteriomandiõiguse olulisele küsimusele, millele eelnõus on välja pakutud (vähemalt vormiliselt) uudne lahendus. Nimelt näeb eelnõu § 44 ette korteriühistu pandiõiguse korteriomandile. Just korteriühistu pandiõigus ja sellega seonduvad täitemenetluse seadustiku muudatused (eelnõu § 90) tekitasid eelnõu viimasel kooskõlastusringil kõige enam eriarvamusi.

Käesolevas artiklis analüüsitakse, kuidas suhestub eelnõus sätestatud korteriühistu pandiõigus kehtiva õigusega ning milline saab olema tema mõju eri osapoolte, eelkõige korteriomaniku, korteriühistu ja hüpoteegipidaja huvidele uue seaduse jõustumisel. Selleks on artiklis analüüsitud, millised on korteriomandi majandamiskulude nõude maksmapaneku erisused kehtivas õiguses ja eelnõus. Seejärel on lühidalt vaadeldud uuemaid arenguid teiste riikide õiguses ja hinnatud nende võimalikku mõju eelnõule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse