Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "hagita menetlus"

Tsiviilasja menetluse peatamine teise menetluse tõttu
Tambet Tampuu
2010 2, Lk 102 - 119
...tsiviilasi), mõeldakse TsMS § 356 lõikes 1 nii hagi kui ka hagita asja menetlust*3 , sh tuvastushagi (TsMS § 368) menetlust......menetluse) all mõeldakse nii hagimenetlust kui ka hagita menetlust, sh tuvastushagi menetlust. Teiseks menetluseks...
«eelmine lehekülg  1  2