Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "haldustäitemenetlus ja -sund"

Õigus vabadusele ja turvalisusele
Uno Lõhmus
1996 3, Lk 128 - 134
Õigus vabadusele ja turvalisusele pole küll tähtsaimad inimõigused, kuid kahtlemata põhjapanevad väärtused ja eeldused paljude teiste õiguste ja vabaduste kasutamiseks. Ka pole õigus vabadusele ja turvalisusele ...
Haldussund kui haldustäide
Ülle Anton
1998 8, Lk 389 - 392
Haldusmenetluse üheks kitsaskohaks on haldusotsustuste täitmise tagamine. Mõningaid võimalusi selle kitsaskoha avardamiseks pakub ettepanek näha ette erilised sunnivahendid, mida rakendades võiksid haldusametnikud ...
Konfiskeerimine haldussunnivahendina
Indrek Koolmeister
1999 4, Lk 188 - 192
Viimase aja õigusloomes ja haldussunni kohaldamise praktikas on konfiskeerimise probleemid omandanud arvestatava aktuaalsuse. Konfiskeerimise sätteid on muudetud HÕS-s, rida sellekohaseid seadusandlike ...
«eelmine lehekülg  1  2