Menüü

Õiguskorra tagamine on valitsuse üks prioriteete

Autor:
Number 1996/5
Lk 241-244

Kokkuvõte


Peaminister Tiit Vähi ettekanne üleriigilisel nõupidamisel
„Kuritegevus kui ühiskondlik probleem“
15. mai 1996

Austatud nõupidamisest osavõtjad!

Kui Eesti rahvas laulva revolutsiooni ajal üksmelt soovis vabaneda totalitaarse riigi alt, et muutuda vabaks, arenenud majanduse ja demokraatliku elukorraldusega ühiskonnaks, ei kujutanud suurem osa inimesi ette neid raskusi, mis sellel teel ees ootavad. Tundus, et oma riik, kindel kroon ja ühine hea tahe on piisavad tagatised, et saavutada püstitatud eesmärke. Paraku on vabadusel ka oma pahupool, laguneva vana süsteemi asemel ei teki kohe kasutamiskõlblikku uut. Üheski postkommunistlikus riigis ei ole üleminekuperioodil suudetud vältida kuritegevuse plahvatuslikku kasvu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse