Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "veoleping"

Vedaja vabanemine vastutusest
Andres Põder
2017 3, Lk 144 - 148
...tagajärgi ta ei saanud vältida (rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR) art 17 lg 2). Tegu on praktikas......ta ei saanud vältida (rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni *3 (CMR) art 17 lg 2). Tegu on praktikas...
Vedaja piiratud vastutus ja piirangute äralangemine
Andres Põder
2015 8, Lk 538 - 543
...praktika järgi on selleks analoogselt võlaõigusseaduse veolepingu sätetega tahtlus ja raske hooletus. Samas mitmes......sisustamise suhtes ei olda siiani rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni*2 (CMR) osalisriikides ühel nõul...
1