Menüü

Kokkuvõte

Ikka ja jälle võib uudistest lugeda, kuidas lennud on hilinenud, ära jäetud või veab lennufirma reisijaid lendamise asemel sihtkohta hoopis bussiga. Sellistel juhtudel annab Euroopa Liidu lennureisijate õiguste määrus reisijatele mitmeid õigusi saada lennuettevõtjalt hüvitisi ja abi. Lennust mahajätmise, lennu tühistamise ja pikaajalise hilinemise eest ettenähtud rahalise hüvitise suurus ulatub lennu pikkusest sõltuvalt 250–600 euroni. Pahatihti ei ole reisijad aga oma õigustest teadlikud ega oska seetõttu neile ka tugineda.

Käesolevas artiklis analüüsitakse Euroopa Liidu lennureisijate õiguste määrusest tulenevat reisija õigust saada rahalist hüvitist selle eest, kui reisija jäetakse lennust maha, lend tühistatakse või kui lend hilineb sihtkohta kolm tundi või rohkem. Selleks kirjeldatakse esmalt määruse kohaldamisala ning hüvitise saamise üldiseid eeldusi, seejärel aga vaadeldakse Euroopa Kohtu praktika alusel, millal on tegemist erakorraliste asjaoludega, mis annavad lennuettevõtjale õiguse hüvitise maksmisest keelduda. Viimasena pööratakse tähelepanu ka küsimustele, millise riigi kohtus saab reisija oma määrusest tuleneva hüvitisnõude maksma panna ja millal selline nõue aegub.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse