Menüü

Kokkuvõte

Seni on Eestis puudunud süsteemsemat laadi teadmised õigusrikkujate endi hinnangust nende toime pandud rikkumistele ja saadud karistustele. Õigusrikkujate hinnangut karistusele ja selle mõju on vähe uuritud ka mujal – vastavaid uuringuid napib või puuduvad need üldse. Kriminoloogid on viidanud, et õigusrikkujate arvamus on tänases kriminaalprotsessis märksa vähem oluline kui otsustajate oma, olgugi, et otsus puudutab vahetult just õigusrikkujate elu.

Artikli aluseks olev uuring „Karistuste mõju: õigusrikkuja vaade“ (HAAP Consulting ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus) astub sammu selles teemas edasi, käsitledes laiema õigusrikkujate sihtrühma kogemusi ja tajusid karistuse eesmärkidest. Uuringu teeb eriliseks see, et lisaks kinnipeetavatele uuriti ka teisi õigusrikkujaid, näiteks rahalise karistuse saanuid ning neid, kelle suhtes oli menetlus lõpetatud oportuniteediga. Uuring aitas vastata küsimustele, milline on õigusrikkuja jaoks karistuse eesmärk ja mõju, kuidas õigusrikkuja oma tegu mõistab ja mõtestab, milline hinnang antakse menetlusprotsessile ja milline on õigusrikkuja hinnang oma tulevikule. Artiklis keskendume ennekõike sellele, millisena tajuvad õigusrikkujad neile määratud karistusi ning kuidas mõtestab õigusrikkuja oma tegu, sealhulgas mõju ohvrile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse