Menüü

Kokkuvõte

Viieteistkümne aastaga, mille jooksul Eesti on taas oma riigi õigussüsteemi arendanud, on palju saavutatud: meil on hea ja toimiv põhiseadus, põhimõtteliselt kõik õigusharud on süsteemselt reformitud, meie eraõigus on üks Euroopa uuenduslikumaid, meie avalik õigus lähtub kogu Euroopas tunnustatud printsiipidest, meil on toimiv ja ajakohane karistusõigus. Nüüd on paras aeg vaadata, mis seisu meie õiguskord tervikuna jõudnud on. Selleks kutsus justiitsminister Rein Lang 2005. aasta sügisel kokku töögrupi, mis sai ülesandeks hinnata õiguskeskkonda eelkõige ettevõtluse soodustamise seisukohalt. Töögrupi nõuannete tulemusena valmis dokument pealkirjaga „Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusalase õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks“, mille eesmärgiks on algatada diskussioon ettevõtlust takistavate õiguslike probleemide üle ja leida neile lahendused. Tegevuskavale oli lisatud ulatuslik töögrupi poolt reformimist vajavatena nimetatud valdkondi käsitlev küsimustik ettevõtjatele ja kõikvõimalikele ühiskondliku arvamuse kujundajatele. Saadud vastustest ilmnes üldine põhimõtteline toetus algatusele, samuti laekus hulk ettepanekuid. Ettepanekute põhjal täiendatud tegevuskava tutvustas justiitsminister Rein Lang 11. aprillil 2006 Riigikogu täiskogu ees.

Artiklis tutvustavad selle töögrupi liikmed valminud tegevuskava. Seejuures keskendutakse valdkondadele, mis töörühma liikmete hinnangul vajaksid muudatusi või põhjalikumaid reforme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse