Menüü

Endiste NSV Liidu liiduvabariikide osavõtt intellektuaalse omandi kaitse rahvusvahelistest kokkulepetest (seisuga 20. september 1993)

Autor:
Number 1993/6
Lk 122-123

Kokkuvõte

Endised NSV Liidu liiduvabariigid, nüüdsed iseseisvad riigid, on oma rahvusvahelise suhtlemise praktikas kehtestanud erinevad prioriteedid. Lisatud tabel illustreerib tähelepanu, mida riigid pühendavad intellektuaalse omandi rahvusvahelisele kaitsele.

Intellektuaalne omand (vt. Juridica 1993, nr. 1, lk. 10–11) on rangelt territoriaalse iseloomuga õigusinstituut, osavõtt rahvusvahelistest konventsioonidest tähendab seega oma seaduste laiendamist välismaistele õiguse valdajatele ja võimalust saada ise kaitset välisriikides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse