Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju õigusvastane tekitamine"

Avaliku halduse kandja tekitatud kahju hüvitamine
Einar Vene
2000 5, Lk 330 - 335
...faktiliselt või õiguslikult võimatu, tuleb tekitatud kahju kompenseerida rahalise hüvitusena. Aluse selleks......õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. Avaliku võimu teostamise käigus rikutud...
Lepinguväline kahju Eesti kohtupraktikas
Kati Ploom
2000 3, Lk 182 - 189
...eesmärgiks on anda ülevaade kohtupraktikast lepinguvälise kahju hüvitamise asjades. Tuginetud on linna- ja maakohtute......eesmärgiks on anda ülevaade kohtupraktikast lepinguvälise kahju hüvitamise asjades. Tuginetud on linna- ja maakohtute...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5