Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju õigusvastane tekitamine"

Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 1, Lk 16 - 29
...juulil 2002 jõustunud võlaõigusseaduse lepinguvälise kahju regulatsiooni alusel. Samas on väljendusvabaduse teema......jõustunud võlaõigusseaduse*11 (VÕS) lepinguvälise kahju regulatsiooni alusel. Samas on väljendus­vabaduse...
Mis on vääramatu jõud?
Karin Sein
2004 8, Lk 511 - 519
...lepingulise (TsK § 222) või deliktilise (TsK § 448) kahju hüvitamise kohustuse puhul seadus vääramatut jõudu......maininud. See on ka loogiline, sest neil juhtudel eeldas kahju hüvitamise kohustus nagunii võlgniku süüd (vt TsK...
Mootorsõiduki valdaja riskivastutuse ulatus
Veiko Värk
2004 6, Lk 401 - 409
...riskivastutuse ulatust kindlustusandja poolt liikluskahju hüvitamise kohustuse ulatusega ning hinnatakse liikluskindlustuse......riskivastutuse ulatust*3 kindlustusandja poolt liikluskahju hüvitamise kohustuse ulatusega ning hinnatakse liikluskindlustuse...
Mittevaralisest kahjust Eesti kohtupraktikas
Heleri Tammiste
2004 2, Lk 129 - 141
...Mittevaralise kahju instituut on Eesti materiaalõiguses küllaltki napilt......viidatakse sageli võimalusele nõuda mittevaralise kahju hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks......hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks pidada ning millistes summades mittevaraline kahju...
Kausaalõpetused ja võlaõigus
Margus Kingisepp
2003 3, Lk 154 - 160
...arengust õiguslikus mõtlemises Tsiviilõigusliku kahju väljaselgitamisel ja hüvitise väljamõistmisel pööratakse......VÕS) § 127 lõikes 4. Selle sätte järgi peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»