Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju õigusvastane tekitamine"

Mis on vääramatu jõud?
Karin Sein
2004 8, Lk 511 - 519
...lepingulise (TsK § 222) või deliktilise (TsK § 448) kahju hüvitamise kohustuse puhul seadus vääramatut jõudu......maininud. See on ka loogiline, sest neil juhtudel eeldas kahju hüvitamise kohustus nagunii võlgniku süüd (vt TsK...
Mootorsõiduki valdaja riskivastutuse ulatus
Veiko Värk
2004 6, Lk 401 - 409
...riskivastutuse ulatust kindlustusandja poolt liikluskahju hüvitamise kohustuse ulatusega ning hinnatakse liikluskindlustuse......riskivastutuse ulatust*3 kindlustusandja poolt liikluskahju hüvitamise kohustuse ulatusega ning hinnatakse liikluskindlustuse...
Mittevaralisest kahjust Eesti kohtupraktikas
Heleri Tammiste
2004 2, Lk 129 - 141
...Mittevaralise kahju instituut on Eesti materiaalõiguses küllaltki napilt......viidatakse sageli võimalusele nõuda mittevaralise kahju hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks......hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks pidada ning millistes summades mittevaraline kahju...
Kausaalõpetused ja võlaõigus
Margus Kingisepp
2003 3, Lk 154 - 160
...arengust õiguslikus mõtlemises Tsiviilõigusliku kahju väljaselgitamisel ja hüvitise väljamõistmisel pööratakse......VÕS) § 127 lõikes 4. Selle sätte järgi peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus...
Deliktivõimetus süülist vastutust välistava asjaoluna
Janno Lahe
2002 6, Lk 391 - 400
...võimelised oma käitumist adekvaatselt hindama ja seetõttu kahju tekkimist ette nägema. Sellest tulenevalt on kirjeldatud...... Sissejuhatuseks Deliktiõigus rajaneb printsiibil, et iga isik, kes teisele kahju tekitab, peab vastutuse eelduste esinemise korral...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»