Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju hüvitamine"

Kahju hüvitamise nõue lepingueelsete kohustuste rikkumisel
Rutt Värk
2009 6, Lk 389 - 394
...ettevalmistamise kulusid. Kahjustatud poolel tekib õigus nõuda kahju hüvitamist üksnes siis, kui teine pool on läbirääkimiste......kohustust. Tavaliselt hüvitatakse sel juhul usalduskahju ehk kahju, mis tekkis lepingueelsetele läbirääkimistele...
Töötaja varaline vastutus
Merle Muda
2009 5, Lk 312 - 320
...töökoodeksi 9. peatükk, mis kehtestas reeglid töötaja kahju hüvitamise kohustuse kohta. Samuti sõlmiti praktikas...... peatükis, mis sisaldab norme nii töötasu alandamise, kahju hüvitamise, leppetrahvi kui ka tasaarvestuse kohta...
Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi?
Karin Sein
2008 2, Lk 93 - 101
...Karistuslik kahjuhüvitis on Anglo-Ameerika õigusele iseloomulik instituut......õigusele iseloomulik instituut. Selle all mõistetakse kahjuhüvitist, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult hüvitada......hüvitada reaalselt tekkinud varalist või mittevaralist kahju, vaid lisaks karistada kahju tekitajat ning hoida...
Mittevaralisest kahjust Eesti kohtupraktikas
Heleri Tammiste
2004 2, Lk 129 - 141
...Mittevaralise kahju instituut on Eesti materiaalõiguses küllaltki napilt......viidatakse sageli võimalusele nõuda mittevaralise kahju hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks......hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks pidada ning millistes summades mittevaraline kahju...
Leppetrahv
Anu Sander
2003 10, Lk 684 - 693
...nähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus kindlaksmääratud rahasumma......Sama hästi võib aga leppetrahvi kokkulepe näha ette kahjustatud poole õiguse maksta teatud summa võrra vähem...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»