Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju hüvitamine"

Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi?
Karin Sein
2008 2, Lk 93 - 101
...Karistuslik kahjuhüvitis on Anglo-Ameerika õigusele iseloomulik instituut......õigusele iseloomulik instituut. Selle all mõistetakse kahjuhüvitist, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult hüvitada......hüvitada reaalselt tekkinud varalist või mittevaralist kahju, vaid lisaks karistada kahju tekitajat ning hoida...
Mittevaralisest kahjust Eesti kohtupraktikas
Heleri Tammiste
2004 2, Lk 129 - 141
...Mittevaralise kahju instituut on Eesti materiaalõiguses küllaltki napilt......viidatakse sageli võimalusele nõuda mittevaralise kahju hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks......hüvitamist, kuid see, mida saab mittevaraliseks kahjuks pidada ning millistes summades mittevaraline kahju...
Leppetrahv
Anu Sander
2003 10, Lk 684 - 693
...nähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus kindlaksmääratud rahasumma......Sama hästi võib aga leppetrahvi kokkulepe näha ette kahjustatud poole õiguse maksta teatud summa võrra vähem...
Kausaalõpetused ja võlaõigus
Margus Kingisepp
2003 3, Lk 154 - 160
...arengust õiguslikus mõtlemises Tsiviilõigusliku kahju väljaselgitamisel ja hüvitise väljamõistmisel pööratakse......VÕS) § 127 lõikes 4. Selle sätte järgi peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»