Menüü

Kokkuvõte

Kohaliku rahvaalgatuse kui vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse korraldamise nõuet, mille esitab seadusega nõutav arv hääleõiguslikke elanikke kohaliku omavalitsuse organile. Samuti võib kohaliku rahvaalgatuse mõistet kasutada kohaliku omavalitsuse organile esitatavale nõudele allakirjutanute sünonüümina. *1 Menetluslikus mõttes kujutab kohalik rahvaalgatus endast õigupoolest allkirjade kogumist.

Seega võib kohaliku rahvaalgatuse mõistet kasutada mõneti erinevates tähendustes, täpsemalt öeldes, märgistada sellega ühe ja sama nähtuse eri aspekte. Konteksti arvestamise korral ei tohiks selline mõistekasutus probleeme tekitada.

Kohaliku rahvaalgatuse eesmärgiks on anda hääleõiguslikule elanikule volikogu asemel õigus otsustada olulise munitsipaalpoliitilise küsimuse üle.

Selguse huvides tuleks rõhutada, et kohaliku rahvaalgatusena ei saa käsitada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse *2 (edaspidi KOKS) § 2 lõige 2 punktis 2, §-s 32 ja §-s 33 sisalduvat õigusakti algatamise õigust. Õigusakti algatamise õigus realiseerub arutelu ja otsusena kohaliku omavalitsuse organis ega ole seotud kohaliku rahvaalgatusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse