Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Piinamine õigusriigis?
Eric Hilgendorf, Sten Lind, Paavo Randma
2004 10, Lk 661 - 671
...erandjuhtumitel. Seejuures tuleb eristada piinamise lubatavust kriminaalmenetluses ja ohutõrjemenetluses. Esimesel juhul kehtib kriminaalmenetlusseadus......olnud enam kohta tekkiva varakonstitutsionalismi kriminaalmenetluses. Rottecki ja Welckeri „Riigileksikoni“ esimeses väljaandes...
AVRIO ADVOCATI – European Law Firms Network

2004 3, Lk 203 - 203
The above Network consists of Law Firms in European Union countries with links to Law Firms in other parts of the world. It is represented by firms in the United Kingdom, Ireland, France, Germany, Italy ...
Kohtueelne menetlus kriminaalmenetluse seadustiku järgi
Herbert Lindmäe
2003 8, Lk 579 - 588
...30 lõikes 2 sätestatakse, et prokuratuuri volitusi kriminaalmenetluses teostab prokuratuuri nimel prokurör sõltumatult, alludes ainult......sõltumatult, alludes ainult seadusele? Kas ei täida siis kriminaalmenetluses ka uurimisasutuse ametnik uurimisasutuse volitusi...
Kriminaalmenetluse reform: kriminaalmenetluse algus
Eerik Kergandberg
1995 3, Lk 106 - 109
... Kummatigi ei ole selline puhta teooria põhimõte meie kriminaalmenetluses kunagi kehtinud eranditeta. Nii on alates 1973. aastast......süüdistuses on isik süüdi mõistetud, tema suhtes on kriminaalmenetlusest keeldutud või kriminaalmenetlus on lõpetatud. (2...
Menetlustoimingute süsteem kui kohtumenetluse sisu
Eerik Kergandberg
1996 7, Lk 316 - 320
...kohtumenetluse ja et ülimalt naljakas on viia näiteks tõendamine ja tõendite kogumine väljapoole menetlustoiminguid......käsitatav ühena järgmistest menetlustoimingutest: tõendamine,tõendite kogumine,menetluse tagamine,menetlustaotluse...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
...kuriteokoosseisu järgi. Muu kahju olemasolu, iseloomu ja suuruse tõendamine peab lasuma hagejal. Vajalik oleks muuta KrK § 38......oleks põhjendatud, et vajadusel esindab prokurör kriminaalmenetluses riiki kui tsiviilõigussuhte subjekti. Selleks, et...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 2, Lk 65 - 72
...peetava kohtuvaidlusega. 4. peatükk. Tsiviilhagi tõendamine kriminaalmenetluses Käesoleva töö uurimisobjektis......Käesoleva töö autor leiab, et nimetatud asjaolude tõendamine peab lasuma tsiviilhagejal. Siinkohal aga tekitab...
Süüvõime karistusseadustikus
Jaan Sootak
2002 2, Lk 82 - 88
Riigikogus 6. juunil 2001 vastuvõetud karistusseadustik tähendab süüteomõiste seisukohalt loobumist senisest nõukogude kriminaalõiguse neljaelemendilisest deliktistruktuurist. Kasutusele võetud finalistlik ...
Kohtuekspertiis ja kohtuekspertiisiseadus
Herbert Lindmäe
2002 2, Lk 89 - 95
...ning eksperdi õiguste ja kohustuste tekke alused kriminaalmenetluses, tsiviil- ja halduskohtumenetluses ning haldusõiguserikkumise......nimekirja avaldada? Nii võiks ju näiteks KrMK § 156 järgi kriminaalmenetluses juhul, kui ekspertiis korraldatakse riiklikus ekspertiisiasutuses...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»