Menüü

Kokkuvõte

1. jaanuaril 2009 jõustusid raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse (RKSS) muudatused, mille järgi alaealise raseduse katkestamiseks on vaja lisaks tema enda sooviavaldusele saada ka eestkostja nõusolek või kohtu luba. Selle ajani kehtinud redaktsiooni kohaselt piisas raseduse katkestamiseks ainuüksi alaealise enda soovist.

EIK on käsitlenud õigust abordile tihedalt koos naise õigusega tema eraelu kaitsele, tema autonoomiaga. Kuigi kohus ei ole tunnistanud õigust abordile inimõigusena, on ta asunud siiski seisukohale, et kui riik on lubanud abordi, kuid samas on seadnud takistusi selle õiguse realiseerimiseks, siis on tegemist sekkumisega naise eraelu kaitsealasse. Riigil on positiivne kohustus tagada põhiõiguste realiseerimine.

Põhiõigused laienevad üldjuhul ka alaealistele. Õigust lapse eraelu kaitsele tunnistab nii lapse õiguste konventsioon kui ka lastekaitseseadus. Kui alaealisele on antud õigus rasedust katkestada, siis piirang saada nõusolek eestkostjalt või kohtult luba riivab ebaproportsionaalselt lapse õigust eraelu kaitsele. EIK oma otsuses leiab, et eestkoste ei anna automaatselt vanematele otsustusõigust oma lapse reproduktiivvalikute puhul, sest see kuulub alaealise eraelu sfääri.

Autori arvates ei võimalda RKSS olemasolev regulatsioon alaealisel teostada õigust raseduse katkestamisele efektiivsel moel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse