Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2023 6, Lk 437 - 437
Selle aasta kevadel möödus 30 aastat Riigikohtu taasasutamisest. Toome lugejani sel puhul Tartu Ülikooli aulas peetud akadeemilise juubeliaktuse kõned. Aga mitte ainult. Euroopa Kohtu kohtujurist ja eri ...
Järelloo asemel
Peep Pruks
2023 4-5, Lk 428 - 430
Juridica 300. väljaande künnisel tegeles autor juubelile kohaselt veidi statistika koondamisega. Artiklis tuuakse osa sellest lugejani, samuti nagu õigusinstitutsioonide esindajate arvamused selle kohta ...
Austatud Juridica 300. numbri lugeja!
Katrin Prükk
2023 4-5, Lk 269 - 269
Just selliste sõnadega juhatas Juridica esimene peatoimetaja, tollal 40-aastane professor Paul Varul ajakirja 30 aastat tagasi sisse. Selle vahega, et tookordne number oli järjekorras esimene. 300. number ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2023 3, Lk 193 - 193
Seekordne Juridica on kokku pandud Tartus, 6.–7. oktoobril 2022 toimunud 37. õigusteadlaste päevade ettekannete ja arutelude pinnalt. Nii on teemad lugejale tuttavad, kuid nagu Peeter Roosma on märkinud ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2023 2, Lk 105 - 105
Ajal, mil Uno Lõhmus kirjutab Juridicas otsedemokraatiast – rahvahääletusest ja rahvaalgatusest –, on just möödunud järjekordne esindusdemokraatia pidupäev – valimised. Sest nagu kirjutab Meelis Eerik ...
Saateks

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 5 - 7
Valminud on kolmas riigiõiguse aastaraamat. Eelmise aastaraamatuga sarnane vormistus ja kujundus annab tunnistust, et oleme leidnud oma näo, millele on põhjust truuks jääda. Juba kolmanda köiteni jõudnud ...
Tiitel

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 1 - 1
...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»