Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Impressum

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 2 - 2
...
Autorid

2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 11 - 12
Marje Kiris (Allikmets) (sünd. 1989) on Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik, kirjutamise ajal õiguskantsleri nõunik. Madis Ernits (sünd. 1971) on Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, kirjutamise ajal ...
Jüri Jegorovi (1922‒2022) mälestuseks
Marju Luts-Sootak
2023 1, Lk 90 - 100
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna emeriitdotsent Jüri Jegorov lahkus oma suure juubeliaasta viimase päeva hakul. Aastatel 1947 kuni 1997 jõudis ta õpetada mitut põlvkonda Eesti juriste. Need on erakordsed ...
Juuraveeb 2023

2023 1, Lk 105 - 105
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Austatud lugeja!
Gaabriel Tavits
2023 1, Lk 1 - 1
Teaduspõhisel uurimisel on igas eluvaldkonnas täita väga oluline roll. Ilma teaduseta ei saa ülikoolis õppida ja õpetada. Akadeemilise hariduse lahutamatu osa on oskus omi seisukohti väljendada argumenteeritult ...
Põhiseaduse kommentaarid saavad täiendust
Uno Lõhmus
2022 9-10, Lk 761 - 762
7. novembril 2022 esitles Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital põhiseaduse kommentaare. Artiklis selgitatakse, miks on vaja põhiseaduse teist kommentaari ning mille poolest erinevad riigiõiguse ...
Juridica International.2023

2022 9-10, Lk 768 - 768
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Hea lugeja!
Andreas Kangur
2022 9-10, Lk 625 - 625
Karistusseadustik, mis 2002. aastal kehtima hakkas, on mõnikord saanud revolutsioonilise muudatuse tiitli. Meie karistusõigusdogmaatika joondati ümber, kasutusele tuli kolmeastmeline deliktistruktuur ja ...
Hea lugeja!
Priidu Pärna
2022 8, Lk 533 - 533
Oktoobri alguses Tartus toimunud juristide suurkogunemisel, 37. õigusteadlaste päevadel, leidis aset arutelu teemal õigusriigi taastamine aastatel 1992–2002. Oli põnev keskustelu 30 aastat tagasi toimunud ...
Hea lugeja!
Raul Narits
2022 7, Lk 449 - 449
Justiitsministeerium tunnustas 2022. aasta õigusteadlaste päevade raames õiguse eest seisjaid. Olin üks nendest kõrvuti Uno Lõhmuse ja Jüri Raidlaga. Mida võiks tähendada õiguse eest seismine? Meenub ...
Riigiõiguse aastaraamat

2022 7, Lk 533 - 533
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Juuraveebi sooduspakkumine

2022 6, Lk 449 - 449
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Raul Narits 70
Lauri Mälksoo
2022 6, Lk 444 - 445
Minu esimene mälestus professor Raul Naritsast pärineb kevadest 1993, kui Tartu Ülikooli peahoones toimus abiturientidele ülikooliga tutvumise päev ja oli võimalik kohtuda ka õigusteaduskonna juhtivate ...
Hea lugeja!
Kaja Kallas
2022 6, Lk 377 - 377
Kuuldused professor Naritsast hakkasid minuni jõudma niipea, kui olin Tartu Ülikooli õigusteaduskonda sisse saanud – et olevat üks väga kuulus professor, kelle kursuselt vähesed esimese eksamiga läbi ...
Hea lugeja!
Urmas Reinsalu
2022 5, Lk 301 - 301
Eesti rahvas ja riik on olnud Ukraina toetamisel oma erikaalu silmas pidades inimkonna eesliinil. Venemaa agressioon seab rahvusvahelisele õigusele uued ülesanded. Ka Eesti juristkonnal ja õigusteadlastel ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2022 4, Lk 229 - 229
Alates kalendrisuve algusest on olnud väga palav. Taas on tuliseks kiskumas ka diskussioon õigushariduse kvaliteedi üle. Nagu Madis Ernits siinses Juridicas ütleb, „Eesti kontekstis pretsedenditult kirglik ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»