Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Kohtuekspertiisiseaduse uuenduskuur
Anne Kruusement
2021 7-8, Lk 601 - 606
Tänane kohtuekspertiisiseadus (KES) on vastu võetud 2001. aastal. Menetlusseadustikud on jõustumisest saati oma regulatsioonid ekspertiiside tellimise ja tegemise osas veidi erinevalt lahendanud ning KES ...
Austatud lugeja!
Eerik Kergandberg
2021 7-8, Lk 477 - 477
Võtsin aasta alguses vanainimese eheda entusiasmiga vastu Juridica toimetuskolleegiumi ettepaneku astuda igakülgseid samme, pühendamaks ajakirja üks number tervikuna vaid ekspertiisidega seonduvale. Võib ...
Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital 2020. aastal

2021 Riigiõiguse aastaraamat 2021, Lk 427 - 432
Ilmus esimene aastaraamat Septembris 2020 sai kaante vahele esimene riigiõiguse aastaraamat, mis sisaldab nii originaal- kui ka tõlkeartikleid. Aastaraamatu toimetajad Madis Ernits, Marju Luts-Sootak ...
Eessõna

2021 Riigiõiguse aastaraamat 2021, Lk 5 - 6
Valmis on saanud teine riigiõiguse aastaraamat. See kinnitab toimetuse ja riigiõiguse sihtkapitali soovi, et aastaraamat ei jääks ühekordseks ettevõtmiseks, vaid ilmuks igal aastal. Loodetavasti innustab ...
Autorid

2021 Riigiõiguse aastaraamat 2021, Lk 9 - 10
Oskar Angelus (1892–1979) oli hariduselt ajaloolane, töötas mitmel ametikohal Eesti Vabariigi siseministeeriumis 1921–1940 ja oli Saksa okupatsiooni ajal Eesti Omavalitsuse sisedirektor 1941–1944. Hent ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2021 6, Lk 405 - 405
Seekordses Juridica numbris on viis artiklit maksjõuetusõigusest ja üks kohtute rahastamisest. Kui Paul Varul selgitab, et maksejõuetusõiguse käimasoleva revisjoni üks põhjus oli pankrotimenetluste vähene ...
Juura sooduspakkumine

2021 6, Lk 476 - 476
Novembrikuine sooduspakkumine on leitav SIIN. Novembrikuine sooduspakkumine on leitav SIIN. ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2021 5, Lk 333 - 333
Heameel on tuua teie ette taas kord üks väga sisukas Juridica number. Selles on muuhulgas kaks artiklit mittevaralise kahju hüvitamisest, üks seoses au teotamise ja teine liiklusõnnetuse põhjustamisega ...
Riigiõiguse aastaraamat

2021 4, Lk 328 - 328
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Juura sooduspakkumine

2021 4, Lk 333 - 333
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»