Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Quo vadis, tööõigus?
Merle Erikson
2020 7, Lk 525 - 525
Nagu enamikes riikides nii ka Eestis keskendub tööõigus traditsioonilise töösuhte reguleerimisele, lähtudes põhimõttest, et töötaja on töösuhte nõrgem pool, keda tuleb kaitsta. Traditsioonilise töösuhtega ...
Põhiseaduse pedagoogika
Hent Kalmo
2020 6, Lk 437 - 437
„Me ei tohi kunagi unustada, et see on põhiseadus, mida me seletame.“ Need on USA ülemkohtuniku John Marshalli kuulsad sõnad. Põhiseadust tulevat tõlgendada erilisel moel, kuna see seadus ise on ainulaadne ...
Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital

2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 198 - 199
...riigiõigusalaste teadustööde konkursside korraldamises Informatsioon sihtkapitali tegevuse kohta: http://www......riigiõigusalaste teadustööde konkursside korraldamises Informatsioon sihtkapitali tegevuse kohta: http://www...
Saateks
Tarmo Soomere
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 2 - 2
President Toomas Hendrik Ilves on öelnud: on ime, et Eesti on üldse olemas. Veel suurem ime on see, et oleme üks kahest riigist, mis eelmisel sajandil saavutasid või taastasid oma iseseisvuse ilma verevalamiseta ...
Autorid

2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 5 - 6
Robert Alexy (sünd. 1945) on üks mõjukamaid tänapäeva õigusfilosoofe nii oma kodumaal Saksamaal kui ka rahvusvaheliselt. Aastakümnete jooksul on palju tähelepanu pälvinud ja elavaid diskussioone ärgitanud ...
Hea lugeja!

2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 1 - 1
Kaante vahele on saanud esimene riigiõiguse aastaraamat. Olgu see üheks märgiks, mis aitab meeles pidada Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse 100. aastapäeva. Riigiõiguse aastaraamat ei ole mõeldud siiski ...
Austatud lugeja!
Aleksei Kelli
2020 5, Lk 333 - 333
Käesolev Juridica erinumber on pühendatud intellektuaalsele omandile. Selle ilmumine langeb mitmele sümboolsele tähtpäevale. 2020. aasta on Eesti esimese põhiseaduse 100. sünnipäev. Kehtivas põhiseaduses ...
Isikuvastased süüteod

2020 4, Lk 332 - 332
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Austatud lugeja!
Marju Luts-Sootak, Hesi Siimets-Gross
2020 4, Lk 229 - 229
15. juunil 1920 võttis Asutav Kogu vastu Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse. Kuigi ka eelkonstitutsioonilistes aktides oli võetud suund demokraatliku, põhi- ja vähemus­rahvuste õigusi kaitsva ning ...
Juura sooduspakkumine

2020 3, Lk 229 - 229
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2020 3, Lk 157 - 157
Teie ees olev Juridica number on kaanest kaaneni täis suurepäraseid artikleid. Kui ma valiksin ühe mõtte neist välja, teeksin liiga mitte ainult teise mõtte autorile, vaid sellesama autori teisele mõttele ...
Emeriitprofessor Heino Siigur – 90

2020 2, Lk 151 - 152
2. jaanuaril tähistas oma 90 aasta juubelit Tartu Ülikooli pikaaegne õppejõud emeriitprofessor Heino Siigur. H. Siigur sündis Sindis vabrikutööliste peres *1 , õppis Sindi algkoolis ja Pärnu I keskkoolis ...
Hea lugeja!
Arnold Sinisalu
2020 2, Lk 69 - 69
Tänavu 12. aprillil tähistab Kaitsepolitseiamet oma 100. aastapäeva. Kaitsepolitseiameti kui julgeolekuasutuse peaülesanne Eesti omariikluse säilitamisel on erinevate ohtude ärahoidmine mittesõjaliste ...
«eelmine lehekülg  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  järgmine lehekülg»