Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Info"

Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2020 10, Lk 769 - 769
2020. aasta viimase Juridica numbri autoriteks on inimesed, kellele Tartu Ülikooli õigusteaduskond andis lõppenud aastal magistrikraadi õigusteaduses. Ühe erandiga – lektor Alexander Loti artikkel räägib ...
Austatud lugeja!
Katrin Prükk
2020 9, Lk 689 - 689
Kas teadsite, et me kaardistame teise inimese ära mõnekümne millisekundi jooksul? Nagu Kangur jt veel oma artiklis esile toovad, siis üks peamine omadus, mida me püüame välja selgitada, on usaldusväärsus ...
Juuraveeb.ee

2020 8, Lk 689 - 689
Artikkel saadaval ainult pdf formaadis.Artikkel saadaval ainult pdf formaadis. ...
Austatud lugeja!
Kilvar Kessler
2020 8, Lk 601 - 601
Käesolevas Juridica numbris käsitletakse finantsturgudega seotud teemasid. Finantsturud on peegeldus majanduse toimimisest: liigutatakse hüvesid ajas ja ruumis (pangandus), võetakse enda kanda stressi ...
Quo vadis, tööõigus?
Merle Erikson
2020 7, Lk 525 - 525
Nagu enamikes riikides nii ka Eestis keskendub tööõigus traditsioonilise töösuhte reguleerimisele, lähtudes põhimõttest, et töötaja on töösuhte nõrgem pool, keda tuleb kaitsta. Traditsioonilise töösuhtega ...
Põhiseaduse pedagoogika
Hent Kalmo
2020 6, Lk 437 - 437
„Me ei tohi kunagi unustada, et see on põhiseadus, mida me seletame.“ Need on USA ülemkohtuniku John Marshalli kuulsad sõnad. Põhiseadust tulevat tõlgendada erilisel moel, kuna see seadus ise on ainulaadne ...
Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital

2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 198 - 199
...riigiõigusalaste teadustööde konkursside korraldamises Informatsioon sihtkapitali tegevuse kohta: http://www......riigiõigusalaste teadustööde konkursside korraldamises Informatsioon sihtkapitali tegevuse kohta: http://www...
Saateks
Tarmo Soomere
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 2 - 2
President Toomas Hendrik Ilves on öelnud: on ime, et Eesti on üldse olemas. Veel suurem ime on see, et oleme üks kahest riigist, mis eelmisel sajandil saavutasid või taastasid oma iseseisvuse ilma verevalamiseta ...
Autorid

2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 5 - 6
Robert Alexy (sünd. 1945) on üks mõjukamaid tänapäeva õigusfilosoofe nii oma kodumaal Saksamaal kui ka rahvusvaheliselt. Aastakümnete jooksul on palju tähelepanu pälvinud ja elavaid diskussioone ärgitanud ...
Hea lugeja!

2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 1 - 1
Kaante vahele on saanud esimene riigiõiguse aastaraamat. Olgu see üheks märgiks, mis aitab meeles pidada Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse 100. aastapäeva. Riigiõiguse aastaraamat ei ole mõeldud siiski ...
Austatud lugeja!
Aleksei Kelli
2020 5, Lk 333 - 333
Käesolev Juridica erinumber on pühendatud intellektuaalsele omandile. Selle ilmumine langeb mitmele sümboolsele tähtpäevale. 2020. aasta on Eesti esimese põhiseaduse 100. sünnipäev. Kehtivas põhiseaduses ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»