Menüü

„Tigedast ja hoolimatust iseloomust tingitud validus ja karmus“. Abikaasadevahelise vägivalla juhtumid Riigikohtu tsiviilosakonnas 1920‒1930

Autor:
Number 2019/10
Lk 785-793

Kokkuvõte

Perevägivald on viimastel aastatel saanud nii Eestis kui ka mujal maailmas suure meediakajastuse ja terava ühiskondliku tähelepanu osaliseks. Kordades vähem pöörati perevägivalla probleemile tähelepanu Eesti esimesel iseseisvusperioodil. Kuigi perevägivalda kajastati kirjanduses ning ühiskondlikes aruteludes väga vähesel määral – ja sellest võiks esmapilgul järeldada, et probleemi ei olnud ‒, koorub Riigikohtu tsiviilosakonna otsustest välja arvukaid näiteid vägivalla esinemisest perekonnas. Abikaasade vaheliste õiguslike suhete kontekstis võis vägivald olla aluseks abielulahutuse nõudele või anda õiguse abikaasast lahus elada – sellele käesolevas artiklis keskendutaksegi. Artiklis käsitletakse Riigikohtu tsiviilosakonna asjaomaseid otsuseid aastatest 1920‒1930.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse