Menüü

Kes jääb ja kes läheb, kui kooselu pole enam võimalik? Perekonna ühise eluaseme ainukasutusõiguse üleandmine ühele abikaasale lahuselu korral

Autor:
Number 2023/10
Lk 867-883

Kokkuvõte

Perekonnaõigus reguleerib küsimusi, mis puudutavad igaühte ja seda väga isiklikes küsimustes. Võib olla üllatav, et seadusandja on pidanud vajalikuks reguleerida seaduse tasandil iseenesestmõistetavat: abikaasadel on kohustus teineteisest vastastikku lugu pidada ja teineteist toetada. Samal ajal on perekonnaseaduses (PKS) norme, mis on praktikas seni ehk üllatavalt vähe kasutust leidnud. Üheks selliseks võib pidada ka PKS §-i 23, mis reguleerib perekonna ühise eluaseme kasutusõigust olukorras, kus abielulise kooselu püsimine on sattunud küsimärgi alla ning ühise kooselu jätkamine vastastikku lugupidavalt ja toetavalt ei ole enam võimalik. Käesolev artikkel keskendub PKS §-le 23, mis annab abikaasale õiguse nõuda, et teine abikaasa loovutaks perekonna ühise eluaseme või osa sellest talle ainukasutamiseks, kui see on vajalik suurte isiklike vastuolude vältimiseks. Kuna eluaseme kasutusõiguse reguleerimise vajadus ja regulatsioon on nii lahuselu kui ka abielulahutuse korral sarnane, peatutakse paralleelselt ka PKS §-s 68 sätestatud kasutusõiguse reguleerimise nõude olulisematel aspektidel abielu lahutamise korral.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse