Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "aegumine"

Süüteo aegumine ja otsuse täitmise aegumine
Vootele Hansen, Jaan Sootak
2008 5, Lk 293 - 298
...õigusest oli keskaegsele tsiviil- ja kriminaalõigusele aegumine reeglina võõras. Valgustusaja ideoloogia mõjul jõudis......reeglina võõras. Valgustusaja ideoloogia mõjul jõudis aegumine kõikidesse modernsetesse koodeksitesse ning on praeguseks...
Mõtteid tulevasest kriminaalseadustikust
Kalle Nigola
1994 2, Lk 55 - 56
Nõukogude õigusloomes olid mitmeti mõistetavad seadussätted üsna tavalised. Paratamatult pidi keegi neid hiljem selgitama. Vastav õigus oli antud NSV Liidu Ülemkohtule ja liiduvabariikide ülemkohtutele ...
Stigma abordi kaasus
Ants Nõmper
2000 7, Lk 435 - 450
...§ 54). Nendele sätetele vastab KarS-s § 85 süüteo aegumine ja § 86 otsuse täitmise aegumine ning StGB-s § 78......ja § 86 otsuse täitmise aegumine ning StGB-s § 78 Verfolgungsverjährung ja § 79 Vollstreckungsverjährung...
1