Menüü

Kurjategijate väljaandmine: väljaandmise eeldused ja väljaandmist välistavad asjaolud

Number 1999/4
Lk 192-198

Kokkuvõte

Rahvusvaheline õigusalane koostöö kriminaalasjades tähendab igasugust õigusabi, mida riigid osutavad üksteisele kriminaalasjades, mis ulatuvad kaugemale ühe riigi piiridest. Väljaandmist võib pidada esimeseks, klassikaliseks õigusalase koostöö mehhanismiks ja see on üks tähtsamaid aspekte rahvusvahelisest õigusalasest koostööst kriminaalasjades. Käesoleva artikli eesmärk on tutvustada kurjategijate väljaandmise põhimõtteid, täpsemalt tingimusi, mille olemasolul väljaandmine toimub, samuti väljaandmist välistavaid asjaolusid, võttes aluseks eelkõige väljaandmise Euroopa konventsiooni (edaspidi VAK) ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmiskonventsiooni (edaspidi EL VAK)*1

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse