Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Kohtute rahastamine: vajadus selgema lähenemise järele
Astrid Asi
2021 6, Lk 467 - 471
...koostamisel ja jaotamisel võimalikuks arutelu kohaks. Tõsi, kohus saab ise otsustada kohtujuristide ja teiste kohtuteenistujate......praegu ressursse napib. Tuleb ette olukordi, kus kohus peab oma töö ning kohtumenetluste korraldamisel lähtuma...
Sõjakohtutest Marin Sedmani artikli põhjal
Daimar Liiv
2019 9, Lk 655 - 656
...kohtusüsteemi ümberkujundamise alguses. *1 Tookord jäi sõjakohus loomata, sest polnud veel piisavalt sõjaväelastega......aastal avaldatud Tõnis Rosenthali raamatule „Kord ja kohus. Eesti sõjaväejuhtkond Vabadussõjaaegses sisepoliitikas“...
Kohtusüsteemi ülesanded muutuvas ajas
Villu Kõve
2019 9, Lk 711 - 717
... mil toimus esimene Riigikohtu istung. Tõsi, Riigikohus ja sõltumatu kohtusüsteem pole saanud kogu selle aja......mil toimus esimene Riigikohtu istung. Tõsi, Riigikohus ja sõltumatu kohtusüsteem pole saanud kogu selle...
Kuidas mõista kohut kohtuniku üle?
Ele Liiv
2016 7, Lk 510 - 519
...liikmesriikide elanike või äriühingute õigusi ja kohustusi. Ametil on oma menetlussüsteem ja menetlusega......äratuntav. Samal ajal täitis kohtunik omalt poolt kohustust vaidluse asjaolusid mitte avaldada. Seetõttu...
Tõlgendamisest Riigikohtu praktikas
Madis Ernits
2010 9, Lk 666 - 686
...enam selgesõnalisi seisukohavõtte, millist argumenti kohus parasjagu kasutab. See omakorda võimaldab õigusteadlastel......õigusteadlastel paremini mõista, millisest taustsüsteemist Riigikohus lähtub, mis omakorda võib huvi pakkuda nii õiguspraktikule...
Kohtuhaldus kohtute seaduse eelnõu järgi
Uno Lõhmus
2010 2, Lk 75 - 85
...õigusemõistmisega või selle vahetu tagamisega mitteseotud kohustustest ja eraldada kohtusüsteemist vastavad struktuuriüksused......õigusemõistmisega või selle vahetu tagamisega mitteseotud kohustustest ja eraldada kohtusüsteemist vastavad struktuuriüksused ...
Kohtud kui poliitilised institutsioonid
Taavi Annus
2007 9, Lk 599 - 607
...roll ühiskonnas olema ning kui ulatuslikult võib kohus parlamendi poolt tehtud otsustusi ümber vaadata.......vastata normatiivsele küsimusele, kuidas põhiseaduskohus käituma peaks ehk teiste sõnadega, milliseid kitsendusi...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»