Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Kohtuliku rippumatuse tagamise teisene tasand
Triin Raudsepp
1999 9, Lk 438 - 441
...6 punkt 1 järgi on igaühel oma tsiviilõiguste ja -kohustuste või temale esitatud kriminaalsüüdistuse üle otsustamise......otsuseid kodanike elu ja surma ning vabaduste, õiguste, kohustuste ja varanduse üle kuuluks meelevaldsele, omakasupüüdlikule...
Kohtuliku rippumatuse tagamine
Triin Raudsepp
1999 6, Lk 269 - 275
...tähendab kohtunike privilegeerimist ja selle varjus võib kohus võtta endale lubamatult suuri garantiisid, laiendada......tagatiste kaudu, mille abil luuakse tingimused, et kohus ja kohtunikud saavad õigust mõista, peavad õigust...
Kohtud uue aastatuhande lävel
Uno Lõhmus
1999 1, Lk 10 - 12
... Eesti kõrgemaiks kohtuks sai 1919. aastal Riigikohus, kellele anti kõik õigused, mis kuulusid Vene kõrgematele...... Eesti kõrgemaiks kohtuks sai 1919. aastal Riigikohus, kellele anti kõik õigused, mis kuulusid Vene kõrgematele...
Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda
Madis Ernits
2001 8, Lk 572 - 596
...pädevuste realiseerimiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Funktsionaalses tähenduses põhiseaduslikkuse järelevalve......pädevuste realiseerimiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Funktsionaalses tähenduses põhiseaduslikkuse järelevalve...
Tsiviilkohtumenetluse sugematega reisikiri
Andra Pärsimägi
2000 10, Lk 671 - 677
...esimeseks astmeks Amtsgericht, nn kohalik 1. astme kohus, ja sealt edasi saab kaevata Landgericht’ile, s.o......marga. Oberlandesgericht, s.o teise astme ringkonnakohus, võtab arutusele 2. astmena neid asju, kus 1. astmeks...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4