Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohus"

Riigikohtu üld - ja erikogu osast õigusemõistmisel
Henn Jõks
1996 3, Lk 138 - 139
...läbi kassatsiooni korras ja on ühtlasi põhiseadusliku järelevalve kohus. Kohtute seaduse (edaspidi KS, RT 1991, 38, 472;......sunnitud tööltpuudumise aja eest keskmist palka. Linnakohus lõpetas asjas menetluse, leides, et see kuulub lahendamisele...
Kohtusüsteemi reguleerimise probleeme
Kai Kullerkupp
1997 10, Lk 496 - 501
...146, et õigust võib Eesti Vabariigis mõista üksnes kohus. Seega haarab õigustmõistev võim enda alla kohtuvõimu...... Eraõigusliku õigusemõistmise alla kuulub ka vahekohus ehk arbitraaž, mis oma ulatusliku majandusliku sisu...
Kuidas korraldada kohtukorraldus?
Rait Maruste
1997 10, Lk 501 - 505
...sisuliselt sarnane on olukord ka kohtusüsteemis. Riigikohus on nii protsessuaalselt, organisatsiooniliselt kui......riigiasutus. Seega Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt on kohus täidesaatva riigivõimu asutus. Vabariigi Valitsuse...
Kontroll võimu teostavate ametnike üle
Margus Sarapuu
1997 4, Lk 186 - 189
...kohast ühiskonnas ja sellest tulenevatest õigustest ja kohustustest. Samas on õige arusaama kujunemist raske ülehinnata......puudutab meie, Eesti Vabariigi kodanike, igapäevaseid kohustusi ja eelkõige õigusi. Aeg-ajalt võib aga tekkida...
Eesti juristid külastasid Londonit
Viive Varblas
1997 4, Lk 203 - 206
...ehk magistraadikohtu tööga. See on esimese astme kohus, mis arutab kergemaid kriminaalasju. Vanade traditsioonide...... kuigi otsuse teevad magistraadid. Esimese astme kohus võib karistusena kohaldada rahatrahvi, kohustada süüdlast...
Mitu kõrgemat kohut on Riigikohtus?
Jaak Kirikal
1998 10, Lk 527 - 531
...Eriarvamusele jäämise põhjus seisnes selles, et ringkonnakohus ei ole asja uuel arutamisel täitnud Riigikohtu juhiseid......Eriarvamusele jäämise põhjus seisnes selles, et ringkonnakohus ei ole asja uuel arutamisel täitnud Riigikohtu juhiseid...
Kohtuliku rippumatuse tagamise teisene tasand
Triin Raudsepp
1999 9, Lk 438 - 441
...6 punkt 1 järgi on igaühel oma tsiviilõiguste ja -kohustuste või temale esitatud kriminaalsüüdistuse üle otsustamise......otsuseid kodanike elu ja surma ning vabaduste, õiguste, kohustuste ja varanduse üle kuuluks meelevaldsele, omakasupüüdlikule...
Kohtuliku rippumatuse tagamine
Triin Raudsepp
1999 6, Lk 269 - 275
...tähendab kohtunike privilegeerimist ja selle varjus võib kohus võtta endale lubamatult suuri garantiisid, laiendada......tagatiste kaudu, mille abil luuakse tingimused, et kohus ja kohtunikud saavad õigust mõista, peavad õigust...
Kohtud uue aastatuhande lävel
Uno Lõhmus
1999 1, Lk 10 - 12
... Eesti kõrgemaiks kohtuks sai 1919. aastal Riigikohus, kellele anti kõik õigused, mis kuulusid Vene kõrgematele...... Eesti kõrgemaiks kohtuks sai 1919. aastal Riigikohus, kellele anti kõik õigused, mis kuulusid Vene kõrgematele...
Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda
Madis Ernits
2001 8, Lk 572 - 596
...pädevuste realiseerimiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Funktsionaalses tähenduses põhiseaduslikkuse järelevalve......pädevuste realiseerimiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Funktsionaalses tähenduses põhiseaduslikkuse järelevalve...
Tsiviilkohtumenetluse sugematega reisikiri
Andra Pärsimägi
2000 10, Lk 671 - 677
...esimeseks astmeks Amtsgericht, nn kohalik 1. astme kohus, ja sealt edasi saab kaevata Landgericht’ile, s.o......marga. Oberlandesgericht, s.o teise astme ringkonnakohus, võtab arutusele 2. astmena neid asju, kus 1. astmeks...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4