Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "majandushaldusõigus"

Valve- ja turvateenistuse õiguslik reguleerimine
Lasse Lehis
1994 7, Lk 172 - 175
Kuritegevuse kiire kasv viimastel aastatel on sundinud senisest palju enam tähelepanu pöörama nendele abinõudele, mida vara omanik saab ise oma omandi kaitseks tarvitusele võtta. On ju selge, et tunduvalt lihtsam ...
Riigireservist ja selle kaitsest
Endel Ploom
1996 7, Lk 336 - 337
Riigi julgeoleku tagamise, majandustegevuse stabiliseerimise ning elanikkonna toimetuleku kindlustamise eesmärgil on riigid loonud oma vajaduste ja võimaluste kohaselt teatud vahendite tagavarad. Nende tagavarade ...
Muudatused tollieeskirjades
Andrus Siibak
1996 2, Lk 60 - 61
Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1995 määrusega nr 237 (RT I 1995, 53, 860) kehtestati „Tolliprotseduuri „import vabaks ringluseks“ rakendamise eeskiri“, mis jõustus 1. juulil möödunud aastal. Viimase täitmiseks ...
Kes on õigusnõustaja?
Virgo Saarmets
2002 2, Lk 121 - 125
Hetkel puuduvad Eestis igasugused nõuded väljaspool Eesti Advokatuuri ja Notarite Koda õigusteenuse osutamisega tegelevate isikute kvalifikatsioonile, mis ei taga kvalifitseeritud ja usaldusväärse õigusabi ...
Internetihasartmängu poolt või vastu
Kristi Joamets
2001 2, Lk 132 - 139
Sissejuhatus Internetihasartmäng tähendab hasartmängu korraldamist internetis, mida juhitakse arvutite kaudu, sisenedes internetti veebilehekülgedele, mis on tehtud spetsiaalselt hasartmängu jaoks. Internetis ...
Hasartmäng Euroopa Liidu õiguses
Kristi Joamets
2000 10, Lk 663 - 670
Sissejuhatus Seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga on palju kirjutatud erinevate valdkondade õigusliku regulatsiooni kooskõlastamisest/harmoniseerimisest EL õigusega, probleemidest, mis võivad kaasneda ...
Konkurentsiseaduse kitsaskohtadest
Tarmo Sild
2000 1, Lk 45 - 53
1. Sissejuhatus Alljärgnevas artiklis keskendutakse Eesti kehtiva konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) kriitilisele analüüsile. Konkurentsiseadus (edaspidi ka KS) selle algsel kujul jõustus 1993 ...
«eelmine lehekülg  1  2