Menüü

Kokkuvõte

Märkamatult on möödunud kaks aastakümmet ajast, kui haldusõiguse reform päädis haldusmenetluse seaduse, asendustäitmise ja sunniraha seaduse ning riigivastutuse seaduse (RVastS) jõustumisega. Tõenäoliselt on õige aeg tagasi vaadata, meenutada selle aja sündmusi ning hinnata, kuidas on RVastS rakendunud. Artiklis käsitletakse riigivastutuse regulatsiooni kujunemislugu, põhimõttelisi valikuid ja eesmärke. Eraldi peatutakse riigivastutuse suhtel preventiivse kahjuhüvitisega, mis sätestati võlaõigusseaduses 31. detsembril 2010. Samuti vaadeldakse kaht õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamise kohtuasja, mis kumbki kahjuhüvitise nõudjatele edukaks ei osutunud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse