Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Võrdlev õigus"

Juriidiliste isikute kriminaalvastutusest
Hans Joachim Hirsch
1996 1, Lk 17 - 24
...autori poolt 1994. aasta XIV rahvusvahelisel võrdleva õiguse kongressil Ateenas peetud ettekandel. Autori loal......autori poolt 1994. aasta XIV rahvusvahelisel võrdleva õiguse kongressil Ateenas peetud ettekandel. Autori loal...
Tarbijalepingu subjektid
Margus Kingisepp
1997 7, Lk 346 - 352
...arbijalepingu subjektide defineerimine on olnud tarbijaõiguse üheks suuremaks probleemiks. On arvatud, et kõige......seadus tarbijatena ning millistele tehingutele tarbijaõigust kohaldatakse. Selleks peab tarbijate õiguslik eristamine...
Ombudsmani arengust kaasaegseks institutsiooniks
Margus Sarapuu
1997 6, Lk 304 - 310
...kajastuv ajalugu, kultuur ja valitsevad väärtused. Võrdlevalt peaks vaatama ka Eestit, kui siin tulevikus otsustataks......k – Riksdag) eelnevast perioodist palju suuremad õigused ja võimalused valitsuse kontrollimiseks. Üheks...
Seadusloomest Ühendatud Kuningriigis
Kaarel Relve
1997 5, Lk 256 - 258
...Rääkides mõnest õiguslikust nähtusest, tuuakse tihti näiteid anglo-ameerika......õiguslikust nähtusest, tuuakse tihti näiteid anglo-ameerika õigussüsteemist. Samas puudub paljudel meist terviklik...
Suurbritannia parlamendi alamkoda
Peeter Kapten
1997 5, Lk 258 - 260
...realiikmed) ning kolmel enim hääli saanud saadikul on õigus oma eelnõu parlamendile esitada eelnõude käsitlemiseks......Bill) nime all, sest eelnõu esitaval saadikul on õigus seda lühidalt kirjeldada. Teised saadikud võivad...
Patsiendi õigused Soomes
Irma Pahlman
1997 2, Lk 66 - 68
...aastatel on plahvatuslikult kasvanud huvi patsiendi õiguste vastu. Mida kujutavad endast patsiendi õigused......õiguste vastu. Mida kujutavad endast patsiendi õigused? See on tegelikult kogum õiguslikest ettekirjutustest...
Meditsiinikahjude kompenseerimine Soomes
Salla Lötjönen
1997 2, Lk 69 - 71
...süsteemi, kuigi tuleb meeles pidada, et patsiendil on õigus ka tavalisele, tsiviilkohtumenetluse vahendusel aset......süsteemi, kuigi tuleb meeles pidada, et patsiendil on õigus ka tavalisele, tsiviilkohtumenetluse vahendusel aset...
Haldus ja õigus Eestis
Taavi Annus
1999 7, Lk 314 - 320
...I. Sissejuhatus Seminaril halduse ja õiguse kohta käivaid ettekandeid*1 kuulates tuli ilmsiks......administration kui ka law, ehk siis „(avalik) haldus“ ja „õigus“, on erinevaid kasutamisvõimalusi. Kahel tähendusel...
Inimõiguste kontseptsioon islamis
Ravil Hairetdinov
1999 5, Lk 253 - 259
...võimalusi objektiivsemaks lähenemiseks mitmesugustele õiguslikele, kultuurilistele ja usundilistele nähtustele......puudulikust ja pealiskaudsest tutvumisest moslemi õiguskultuuriga. Tuntud Vene teadlase L. P. Sükijaineni...
Tsiviilkohtumenetluse sugematega reisikiri
Andra Pärsimägi
2000 10, Lk 671 - 677
... piiramatud võimalused kasutada seadusenorme mitte õiguse kaitseks, vaid teha neist kuritarvidust, on kelmust......majanduslikus võistluses öövahi osaga; sama põhimõtet kohaldati ka eraõiguslikus kohtumõistmises, tsiviilprotsessis. /.../ Kohus...
«eelmine lehekülg  1  2