Menüü

Eellepingu olemusest ja sõlmimise õiguslikest tagajärgedest

Autor:
Number 1998/2
Lk 54-58

Kokkuvõte

Lepingu sõlmimisel on poolte loomulikuks sooviks saavutada juba lepingut puudutavate läbirääkimiste ajal suurem kindlustunne. Üheks võimaluseks teist poolt läbirääkimiste ajal antud lubadustega siduda on eellepingu (pactum de contrahendo; preliminary contract; contract to contract; Vorvertrag) sõlmimine. Eellepingute sõlmimine on levinud eriti suuri investeeringuid nõudvate ja keerukate majandusprojektide elluviimisega seotud lepingute puhul, kui lepingu sõlmimise või täitmise ettevalmistamisega kaasnevad märkimisväärsed kulutused. Nendel juhtudel on kulutusi teinud pool huvitatud, et teine pool lepingu sõlmimisest ei taganeks või hüvitaks lepingu sõlmimata jätmisest tingitud kahjud. Pooled võivad soovida eellepingu sõlmimist ka n-ö käibes tavaliste tehingute tegemise korral.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse