Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseadus"

Kas vajame uut põhiseadust?
Urmas Reinsalu
2005 3, Lk 147 - 151
...õhiseadus saab areneda mitmesugusel moel. Esiteks areneb põhiseadus muutunud tavade, nn konstitutsiooni konventsioonide......tavade, nn konstitutsiooni konventsioonide kaudu. Teine põhiseaduse arengutee on põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve...
Euroopa põhiseaduse leping: kas põhiseadus või välisleping?
Anneli Albi
2005 1, Lk 3 - 12
...Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi algusega seoses......publikatsioonidel, vaatleb seda küsimusteringi Eesti põhiseaduse vaatepunktist. Artikkel otsib vastust küsimustele......vaatepunktist. Artikkel otsib vastust küsimustele, kas Euroopa põhiseaduse lepingu puhul on tegu põhiseaduse või välislepinguga...
Tööõigus ja põhiseadus
Ave Henberg
2004 5, Lk 302 - 308
...Kehtiv töölepingu seadus koostati põhiseaduse-eelsel perioodil ning võeti Ülemnõukogu poolt vastu......tööõigusregulatsiooni kujundamisel on vajalik arvestada Eesti põhiseaduses toodud nõuete ja suunistega. Põhiseaduses töösuhete...
Euroopa konstitutsioon – kas vajadus või unelm?
Mario Rosentau
2002 6, Lk 409 - 420
...ei ole singulaarne ega ka mitte kompositsiooniline põhiseadus. Essees otsitakse vastust küsimusele, kas meie, eurooplased......ja allikana täielikult formuleeritud singulaarset põhiseadust või leidub mõni otstarbekam vorm. Kuna nõuded Euroopa...
Missugune Põhiseaduse tekst on ehtne?
Jüri Põld
1993 2, Lk 32 - 33
... mai “Rahva Hääles” rahvahääletuse jaoks avaldatud põhiseaduse eelnõu2, sama aasta juulis Riigi Teatajas avaldatud Põhiseadus3......Põhiseaduse rakendamise seaduse §1 lg. 1 kohaselt jõustus põhiseadus rahvahääletusel vastvõtmisele järgnevast päevast...
Tähtajad ja tähtpäevad Eesti põhiseaduses
Heinrich Schneider
1994 5, Lk 111 - 113
...Selgituseks. Tähtaegadel ja tähtpäevadel on põhiseaduses kaalukas koht: 168 paragrahvi hulgas on 32 neid......tundides. Selgituseks. Tähtaegadel ja tähtpäevadel on põhiseaduses kaalukas koht: 168 paragrahvi hulgas on 32 neid...
Eesti Vabariigi põhiseaduse sünd
Illar Hallaste
1996 9, Lk 438 - 442
...Eesti kodanikud võtsid rahvahääletusel vastu uue põhiseaduse. Sellega jõudis lõpule suur töö, mis pani aluse......ja redaktsioonitoimkonna säilinud protokollidele, põhiseaduse eelnõude erinevatele versioonidele, ekspertarvamustele ning...
Põhiseaduse tõlgendamise meetodid
Rait Maruste
1996 2, Lk 75 - 81
...Esmapilgul näib põhiseaduse tõlgendamise küsimus olevat lahendatav lihtsalt......tõlgendamise küsimus olevat lahendatav lihtsalt - kui põhiseadus on positiivne, otsekohaldatav õigus (nn statutory...
Ettekanne Põhiseaduse viienda aastapäeva konverentsil
Rait Maruste
1997 9, Lk 438 - 440
...ja tähendus meie tänastes pürgimustes võiks olla põhiseadusel. Söandan niimoodi arvata põhjusel, et lähimineviku......lähimineviku ühiskonna- ja õiguskäsitluses ei olnud põhiseadusel kaasaegsele tsiviilühiskonnale omast tähendust...
Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid
Madis Ernits
1999 10, Lk 472 - 479
...Põhiseaduse Assamblee 11. oktoobril 1991 otsustas põhiseaduse aluseks võtta Jüri Adamsi juhitud töögrupi eelnõu......seadusandliku võimu heakskiidul.“*2 Eesti Vabariigi põhiseaduses (RT 1992, 26, 349)*3 on sätestatud seega parlamentaarne valitsemissüsteem...
Millal jõustus Eestis kehtiv põhiseadus?
Hannes Vallikivi
1999 7, Lk 348 - 351
...Ühe riigi põhiseaduse jõustumise täpse aja kindlaksmääramise tähtsust......on raske üle hinnata. Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduse jõustumisega toimus kardinaalne pööre Eesti õiguskorras...
«eelmine lehekülg  1  2