Menüü

Eesti Panga staatus ja pädevus tulenevalt põhiseaduse §-dest 111 ja 112

Autor:
Number 1999/10
Lk 480-486

Kokkuvõte

Põhiseaduse § 111 kohaselt on Eesti raha emissiooni ainuõigus Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. Põhiseaduse § 112 kohaselt tegutseb Eesti Pank seaduse alusel ja annab aru Riigikogule.

Eesti Panga õigused ja kohustused raharingluse korraldamisel on sätestatud 18. mail 1993. aasta vastu võetud Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 1999, 16, 271 – edaspidi EPS). Tegemist on konstitutsioonilise seadusega, mille vastuvõtmiseks ja muutmiseks on nõutav Riigikogu koosseisu häälteenamus (PS § 104 p 12). Vastavalt EPS §-le 2 on Eesti Panga ülesanded järgmised:

1) Eesti Pank korraldab raharinglust nii siseriigis kui välisriikidega ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest;

2) Eesti Pangal on Eesti raha emiteerimise ainuõigus;

3) Eesti Pank hoiab riigi väärismetalli- ja välisvaluutavarusid ning korraldab nende kasutamist;

4) Eesti Pank teostab riiklikku raha- ja panganduspoliitikat ning suunab krediidipoliitikat;

5) Eesti Pank teostab järelevalvet kõigi Eesti territooriumil tegutsevate krediidiasutuste üle;

6) Eesti Pank teeb koostööd rahvusvaheliste raha-, pangandus- ja krediidiorganisatsioonidega ning peab sidet teiste riikide keskpankadega;

7) Eesti Pank sooritab pangatehinguid Eesti ja välisriikide raha, väärtpaberite ja muude valuutaväärtustega;

8) Eesti Pank koostab Eesti maksebilansi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse