Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigivara ja -hanked"

Ravi rahastamise lepingutega seotud probleeme
Merike Varusk
2014 5, Lk 374 - 384
Käesolevas artiklis analüüsitakse ravi rahastamise lepingute sõlmimisega seotud probleeme. Ravi rahastamise lepingute sõlmimine on tihedalt seotud igaühe õigusega tervise kaitsele ja riigi kohustusega ...
1934. aasta riigihangete seadus
Kadri Härginen
2013 9, Lk 623 - 626
Eesti riigihankeõiguse juured ei ole mitte 1990. aastate alguses, vaid sarnaselt teiste õigusharudega juba Eesti esimeses iseseisvusajas. Kuigi tänapäeva ja Eesti esimese oma riigihangete seaduse vahele ...
Hankelepingu ülevõtmine
Kadri Suurkivi
2013 9, Lk 666 - 675
Muutus hankelepingu täitjas on hankelepingu muudatus, mida peab hindama riigihangete seaduse § 69 lõigete 3 ja 4 ning Euroopa Liidu riigihankeõiguse, sh direktiivide ja Euroopa Kohtu praktika valguses ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»