Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "vanemate õigused ja kohustused"

Laste usuline kasvatus Eesti perekonnaõiguses
Priit Kama
2023 10, Lk 841 - 849
... Põhiseaduse §-s 40 käsitletud usuvabadus hõlmab ka vanemate õigust last vastavalt oma usutunnistusele kasvatada......kuuluvasse ei sekku. Põhjuse vastupidiseks võivad anda vanematevahelised lahkhelid lapse usulisel kasvatamisel, vanemate...
Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses
Ele Liiv
2006 4, Lk 257 - 261
...eesmärk tsiviilkohtumenetluses on tavaliselt selles, et saaks lahendatud vanematevaheline vaidlusküsimus ja teha otsus, mis kõige enam......kõige paremini oma vanemaid ja oskavad valgustada vanemate vahelise konflikti asjaolusid. Vanemad lapsed oskavad...
1