Menüü

Kokkuvõte

1920. aastal vastu võetud Eesti esimene põhiseadus oli oma aja kohta suhteliselt eesrindlik, kuna selles oli muuhulgas käsitletud ka inimõigusi. Näiteks Läti esimeses põhiseaduses inimõigusi ei puudutatud. Lisaks sellele sisaldas põhiseadus rahvusvahelisest õigusest tulenevaid norme (§4), kuigi tol ajal oli rahvusvahelises õiguses inimõigustesse puutuvat veel suhteliselt vähe. Tuleb märkida, et Eesti esimese põhiseaduse inimõigusi määratlevad sätted vastasid täielikult tollal traditsioonilistele põhiõigustele, sisaldasid aga peale selle juba ka esimesi märke siseriiklikult tagatud vähemuste kaitsest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse