Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariik arendab riiklust demokraatliku õigusriigi põhimõtetest lähtudes. Sellest annab tunnistust 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi põhiseadus või PS), samuti näiteks Eesti soov teha koostööd Lääne-Euroopa riikidega ja kuuluda nende poolt loodud struktuuridesse. Euroopalikus kultuurikontekstis väljakujunenud õigusriigi idee peamisteks märksõnadeks on võimude lahusus, seaduslikkus ja õigusliku kaitse tagatus. Nendele õigusriigi vormilistele tunnustele lisandub sisuline tunnus, mis avaldub ennekõike inimõiguste ja põhivabaduste ning muude, positiivses õiguses otseselt fikseerimata väärtuskategooriate järgimises.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse