Menüü

Abikaasa seadusjärgse pärimisõiguse reform Eestis Euroopa arengute taustal

Autor:
Number 1998/4
Lk 174-180

Kokkuvõte


1. Eesti pärimisõiguse reformist üldiselt

Riigikogu poolt 15. mail 1996 vastu võetud pärimisseaduse (RT I 1996, 38, 752) jõustumisega 1. jaanuaril 1997 on Eestis lõpule jõudnud tsiviilõiguse reformi järjekordne, eelviimane etapp. Vastu võtta on jäänud veel tsiviilseadustiku viimane osa – võlaõigusseadus [20, lk 281; 22].

Muudatused, mis kaasnesid pärimisseaduse vastuvõtmisega, on seni kehtinud ENSV tsiviilkoodeksi pärimisõiguse osaga võrreldes küllaltki ulatuslikud. Seda juba kvantitatiivses mõttes – kui tsiviilkoodeksis oli pärimise kohta 35 paragrahvi, siis pärimisseaduses on neid 174.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse