Menüü

Kokkuvõte

Münsteris (Saksamaa) toimus 26. oktoobril 2001 transnatsionaalse õiguse keskuse (Center for Transnational Law) korraldatud rahvusvaheline konverents transnatsionaalse õiguse tulevikuperspektiividest, lex mercatoria mõistest, allikatest ning rollist kaasaegsete õigussüsteemide kõrval. Artikkel annab ülevaate konverentsil tõstatatud probleemidest ja väljapakutud lahendustest, tutvustades lühidalt lord Mustilli, dr K. P. Bergeri, dr A. M. Garro, dr H.-J. Scmidt-Trenz, G.-P. Calliesi ja dr M. Alberti konverentsil peetud ettekandeid. Ettekannete kaudu tutvustatakse lugejale lähemalt lex mercatoria olemust, selle tekkeviise, allikaid ja arenguid, samuti konverentsil esitletud transnatsionaalse äriõiguse andmebaasi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse