Menüü

ÜRO Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsioon ja seda mõjutavate poliitiliste tegurite peegeldumine kohtu otsustes Legality of Use of Force kaasuste näitel

Autor:
Number 2005/6
Lk 405-414

Kokkuvõte

Rahvusvahelise Kohtu kui ÜRO peamise kohtuorgani ülesanne on lahendada riikidevahelisi õiguslikke vaidlusi ja seda rahvusvahelise õiguse alusel. Sellega aitab kohus kaasa ÜRO ühe peamise eesmärgi – vaidluste rahumeelne lahendamine kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja õiguse põhimõtetega – saavutamisele. Kohus lähtub vaidluste lahendamisel rahvusvahelisest õigusest sellisena, nagu see sel hetkel on. Formaalselt ei saa kohus uut õigust luua, kuid selle seisukohad on kõrgeima autoriteedi väärtusega. Kohtu statuudi artikli 36 lõige 2 (optional clause) täpsustab õiguslike vaidluste küsimusi, mida kohus kohustusliku jurisdiktsiooni alusel on pädev arutama. Nendeks on vaidlused, mis puudutavad: (a) lepingu tõlgendamist; (b) mis tahes rahvusvahelise õiguse küsimust; (c) fakti olemasolu, mis, kui see kindlaks tehakse, kujutab enesest rahvusvahelise kohustuse rikkumist; (d) rahvusvahelise kohustuse rikkumise eest tasuda tuleva hüvituse olemust ja suurust.

Autor selgitab artiklis ÜRO Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsiooni aluseid ning tutvustab erinevaid lähenemisi küsimuses, milliseid vaidlusi pidada õiguslikeks ning kuidas eristada neid poliitilistest vaidlustest. Lõpetuseks analüüsib autor Legality of Use of Force kaasuste taustal Rahvusvahelise Kohtu lähenemist jurisdiktsiooni aluste küsimusele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse