Menüü

Andmesubjekti osaluse põhimõte Euroopa Nõukogu konventsioonide ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite valguses

Autor:
Number 2005/8
Lk 519-531

Kokkuvõte

Andmekaitsest kõneldes rõhutatakse sageli just piiranguid ja keelde, mis ei võimalda isikuandmeid vabalt töödelda. Märksa vähem on tähelepanu pälvinud aga andmekaitse vähemalt sama oluline aspekt: isiku õigused andmetöötlejate suhtes. Artikkel sellistele õigustele keskendubki, mida on tinglikult võimalik koondada ühise nimetaja alla „andmesubjekti osaluse põhimõte“.

Artiklis tuleb andmesubjekti õigustest juttu Euroopa Nõukogu õigusaktide ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite taustal. Euroopa Nõukogu kui inimõiguste kaitse edendamisele keskendunud institutsioon on oma põhieesmärgi saavutamise raames pidanud vajalikuks ka isikuandmete töötlemise reeglitele tähelepanu pöörata. Vaatamata sellele, et üleeuroopalisest õigusest kõneldes on viimasel ajal selgelt tähtsamad Euroopa Liidu õigusaktid, tulenevad rahvusvahelised kohustused Eestile ka Euroopa Nõukogu konventsioonidest ning põhimõtteliselt võib Eesti Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni liikmesriigina sattuda ka Euroopa Inimõiguste Kohtu ette. Seetõttu on nende instantside reegleid ning praktikat kindlasti vaja tunda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse