Menüü

Süüdimõistetu põhiõigus leebema karistusseaduse tagasiulatuvale kohaldamisele. Riigikohtu üldkogu otsus asjas 3-4-1-19-07

Autor:
Number 2008/10
Lk 705-717

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu üldkogu otsust asjas 3-4-1-19-07 (2. juunist 2008). Kohtuasjas oli vaatluse all küsimus, kas kriminaalkorras karistatud isikul on põhiseaduslik õigus saada osa pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist kehtima hakanud leebema seaduse tagasiulatuvast mõjust, ja kui on, kas siis seadusandja on seda õigust rikkunud, kui karistusseadustikus ja kriminaalmenetluse seadustikus puudub selline seadusesätte, mis annaks aluse vabastada isik karistuse kandmisest, kui karistust ette nägev seadus on muutunud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse